Bulgaria

Zagorski ChM

Augusta Trayana 17b

BG-6000 Stara Zagora

 

Mr. Christo Zagorski

Phone: ++359 42 645118

Fax: ++359 42 628914

 

E-Mail: zagorski@mail.orbitel.bg