Slovakia

Technoprocur s.r.o.

Pazmana 2020/30

SK-927 00 Šal'a

 

Mr. Ján Danielcák

Phone: ++421 915 773 976

 

E-Mail: technoprocur@technoprocur.sk